Spacer ornitologiczny EDP 2011

malaui
Europejskie Dni Ptaków w parku Skaryszewskim

Europejskie Dni Ptaków w parku Skaryszewskim

W niedzielę ponad pięćdziesięcioosobowa grupa miłośników parku, w tym uczniowe z dwóch praskich gimnazjow: nr 32 i nr 145, spotkała się na wycieczce w ramach Europejskich Dni Ptaków. W ciągu 2 godzin spotkaliśmy 16 gatunków ptaków, przede wszystkim stałych mieszkańców parku o tej porze roku. Zaobserwowaliśmy bitwę o łup pomiędzy stadkiem wron i sójką, a drapieżnym krogulcem oraz słuchaliśmy śpiewu pełzacza ogrodowego. Rozmawialiśmy o jesiennych migracjach ptaków oraz ich prawidłowym dokarmianiu zimą. Spotkaliśmy także pewną zupełnie niefrasobliwą mysz polną, tak pochłoniętą grzebaniem w opadłych liściach, że nie zauważyła tak dużej grupy bacznie się jej przyglądających obserwatorów :) To także element „ptasiej wycieczki”, gdyż tak lekkomyślna myszka pewnie szybko stanie się pokarmem jakiegoś drapieżnika.

Oto lista naszych obserwacji:
kos – 1
bogatka – 5
modraszka – 5
wrona – 10
gawron – 5
kawka – 5
krzyżówka – 15
śmieszka – 5
mewa szara – 1
rudzik – 1 (głosy)
kowalik – 2 (głosy)
grzywacz – 3
gołąb miejski – 5
sójka – 2
krogulec – 1
sroka – 3
pełzacz ogrodowy – 1

Bezpośrednio po spacerze wyniki obserwacji przekazane zostały do koordynatora EDP w Polsce – Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i dalej do Birdlife International. W ten weekend w Europie i części Azji odbyło się ponad 2000 podobnych wycieczek, a uczestnicy zaobserwowali ponad cztery miliony osobników. W Polsce 3 500 osób uczestniczyło w 150 wycieczkach i spacerach ornitologicznych w 114 miastach, a najczęściej obserwowanymi gatunkami w Polsce były zięba, gołąb grzywacz i sikora bogatka.

W drugiej części spaceru towarzyszyła nam ekipa Telewizji Polskiej.
Relację można obejrzeć tu: Kurier Warszawy i Mazowsza.

A tu relacja na stronie Rady Osiedla Kamionek.

Spacer ornitologiczny

Spacer ornitologiczny

Ciekawskie wrony obserwowały uczestników wycieczki

Ciekawskie wrony obserwowały uczestników wycieczki


Comments are closed.