Nowe drzewa w parku

malaui
park Skaryszewski

Sadzenie drzew w parku Skaryszewskim

Przed długą majówką w parku Skaryszewskim rozpoczęto wiosenne porządki i tym razem nie poszły w ruch piły, ale … łopaty! W całym parku dosadzono 12 lip drobnolistnych, 6 wierzb oraz dwa krzewy głogu. Z informacji, którą otrzymaliśmy z Działu Parków ZOM (który zarządza parkiem Skaryszewskim) dowiadujemy się, że lipy te, tak jak i 12 lip posadzonych ubiegłej jesieni są częścią nasadzeń, do których Stołeczny Konserwator Zabytków zobowiązał MPWiK w związku z usunięciem przez nich drzew (MPWiK zajmuje teren przylegający do parku od strony skrzyżowania Al. Waszyngtona i ul. Międzynarodowej). O tym jakie drzewa i w jakich miejscach w parku sadzone są w ramach rekompensaty decyduje Dział Parków, i tak nowe lipy pojawiły się w alei Okrężnej, nad stawami natomiast (to już w ramach działań ZOM) zasadzono młode wierzby, a jak informuje Dział Parków planowane jest także dosadzenie jaśminowców, czarnego bzu i innych krzewów. To bardzo dobre wiadomości i niemal nowa jakość w stołecznym zarządzaniu parkami, bo co prawda miną dziesięciolecia zanim te młode drzewa będą w pełni mogły zastąpić istniejące stare okazy, ale sadzić trzeba zacząć już. Szczególnie, że starych drzew ubywa – albo na skutek nieprzemyślanych decyzji o wycince (mam na myśli w szczególności park Krasińskich), albo z przyczyn naturalnych, jak jesienna wichura, która w parku Skaryszewskim powaliła kilka starych, ogromnych wierzb. W tym miejscu też trzeba przyznać punkty ZOMowi – martwe pnie i duże fragmenty powalonych przez wichurę konarów pozostawiono na miejscu i nie jest to niedbalstwo, ale przemyślana decyzja: wbrew pozorom martwe drzewo wcale nie jest martwe: jest źródłem życia, bo tam lęgną się i mieszkają organizmy niezwykle potrzebne do tego, aby park był żywy i piękny. No i dodają też pewnej malowniczości i charakteru :)

park Skaryszewski

Krzak głogu przygotowany do zasadzenia

park Skaryszewski

Nowo zasadzona wierzba – oby się przyjęła i wyrosła na duże, zdrowe drzewo!

park Skaryszewski

Wsadzony już krzak głogu

mmm


Comments are closed.