sie 3 2012

Ptaki znad Wisły w parku Skaryszewskim

malaui
Wystawa „Wisła – Ptasia Stolica” w parku Skaryszewskim

Wystawa „Wisła – Ptasia Stolica” w parku Skaryszewskim

Rybitwy, mewy, zimorodki – czasem i tu do nas zalatują i uważni obserwatorzy ptaków na pewno je w parku Skaryszewskim spotykają, jednak tym razem okazja jest wyjątkowa: jeszcze przez cały weekend w alei głównej od strony ronda Waszyngtona oglądać można wystawę pt.: Wisła – Ptasia Stolica poświęconą rzadkim gatunkom ptaków żyjących na jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski – warszawskim odcinku Wisły. Wystawa zawiera wspaniałe zdjęcia m.in. rybitw białoczelnych i rzecznych, jaskółek brzegówek, zimorodków i mew autorstwa Artura Tabora, Grzegorza Leśniewskiego, Pawła Wacławika i Macieja Szymańskiego.

 

Wystawę przygotowało Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Projekt ten ma na celu odtworzenie w granicach warszawskiego odcinka Wisły kolonii lęgowych wybranych gatunków ptaków oraz popularyzację wiedzy na temat tego, jak wyjątkowe przyrodniczo są warszawskie nadbrzeża tej rzeki oraz jak powinniśmy o nie dbać. Jest on realizowany przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy ze STOP, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wystawa Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Wystawa Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Jaskółka brzegówka prezentowana na wystawie

Jaskółka brzegówka prezentowana na wystawie


kwi 27 2010

Rozpoczyna się sezon rejsów przyrodniczych po Wiśle

malaui

Jak się dowiadujemy, od 30 kwietnia wznowione zostają rejsy przyrodnicze po Wiśle warszawskiej. Statek, tak jak i w ubiegłym roku, odpływać będzie spod pomnika Syreny przy moście Świętokrzyskim na Zawady i do Wilanowa. Na pokładzie obecny będzie przewodnik – ornitolog ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który będzie opowiadać o widzianych w trakcie rejsu gatunkach oraz odpowiadać na pytania. Statek wyposażony jest w lornetki do obserwacji ptaków, a dla wszystkich są mapy – przewodniki do rozpoznawania najcenniejszych gatunków oraz specjalne pamiątki dla dzieci. Rejs planowany jest na ok. 4 godziny.
Trzeba pamiętać, że w poniedziałki, środy i piątki rejsy zarezerwowane są dla szkół oraz grup zorganizowanych, a w pozostałe dni (wtorki, czwartki, soboty i niedziele) – są ogólnodostępne.

Początek rejsu o godz. 10.00 w dni robocze, 12:00 w weekendy.
Ceny biletów: 18 zł normalny i 12 zł ulgowy.
Pełna informacja na stronie Transform Wisła. Tam też można zarezerwować bilety przez Internet oraz dowiedzieć się o rejsach wieczornych – na budowę Mostu Północnego oraz na oglądanie zachodu słońca nad Wisłą.


cze 2 2009

Wycieczki przyrodnicze statkiem po Wiśle

malaui

Miłośników ptaków i przyrody zainteresuje pewnie informacja ze strony www.wislawarszawska.pl:

1 czerwca rusza statek edukacji przyrodniczej, który tak jak w roku ubiegłym kursował będzie spod Warszawskiej Syrenki przy Moście Świętokrzyskim w stronę Wilanowa. Na statku przewodnik – ekolog opowiadający na żywo o tym co widać przez lornetki dostępne dla każdego uczestnika rejsu. Do biletu dodawane są materiały edukacyjne o przyrodzie warszawskiej Wisły, a dla dzieci dodatkowe atrakcyjne prezenty.
Nadrzeczne łęgi Wisły to siedliska o najwyższej różnorodności ptaków lęgowych w Europie Środkowej. Liczba ptaków, jaką można tu spotkać jest wyraźnie wyższa niż w analogicznej wielkości fragmentach większości innych siedlisk krajowych, włączając w to pierwotne drzewostany Puszczy Białowieskiej. Nad Wisłą w granicach administracyjnych Warszawy w czasie monitoringu z lat 2007-2008 zaobserwowano 102 gatunki w sezonie wiosenno-letnim oraz 46 gatunków ptaków zimujących (w tym 31 gatunków ptaków wodnych i 4 gatunki ptaków drapieżnych, 23 z tych gatunków to gatunki zaliczone do aneksu I Dyrektywy Rady Europy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa R.E. 79/409/EWG).  Wśród nich najcenniejsze są ptaki zakładające gniazda na piaszczystych wyspach rzeki.  Są to rybitwy (rzeczna, białoczelna) mewy (czarnogłowa, pospolita) sieweczki (rzeczna, obrożna), brodziec piskliwy. Ptaki wodne zakładające gniazda w przybrzeżnych zaroślach i  skarpach urwistych brzegów rzek:  nurogęsi, perkozy, brzegówki. Ptaki lęgowe nadrzecznych lasów łęgowych i wiklin:  orzeł bielik, dzięcioły (białoszyi, średni, czarny)  oraz ptasi śpiewacy: pierwiosnek, kapturka, słowik szary, piecuszek, zięba, zaganiacz i inne.  Te i wiele innych ptaków można zobaczyć płynąc statkiem po warszawskiej Wiśle.
Rozkład rejsów:
W dni powszednie się o godzinie godz. 10.00
W soboty i niedziele o godz. 14.00
Rezerwacje bezpośrednio u kapitana statku pod numerem telefonu 603 591 485 lub 695 185 965
Ceny biletów 16 zł normalny i 14 zł ulgowy.
Przewodnikami wycieczek są ornitolodzy ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków.