Lista gatunkowa ptaków parku Skaryszewskiego

Oto nieformalna lista gatunków ptaków występujących w parku Skaryszewskim.
Na liście są tylko gatunki zaobserwowane i udokumentowane przeze mnie, a więc z całą pewnością nie jest to lista kompletna. Linki prowadzą do wpisów na blogu na temat obserwacji danego gatunku.

Aktualizacja: 19.04.2014

Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Rok Pora roku Gniazdowanie
1 bogatka Parus major 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 całorocznie
2 dzięcioł duży Dendrocopos major 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
3 dzięcioł średni Dendrocopos medius 2012, 2013, 2014, całorocznie
4 dzięcioł zielony Picus viridis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 całorocznie
5 dzięcioł czarny Dryocopus martius 2014, całorocznie
6 dzięciołek Dendrocopos minor 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, całorocznie
7 dzwoniec Carduelis chloris 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
8 gawron Corvus frugilegus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
9 gołąb miejski Columba livia forma urbana 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
10 grubodziób Coccothraustes coccothraustes 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
11 kawka Coloeus monedula 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
12 kos Turdus merula 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
13 kowalik Sitta europaea 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
14 krogulec Accipiter nisus 2010, 2011, 2012, całorocznie ?
15 krzyżówka Anas platyrhynchos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
16 kwiczoł Turdus pilaris 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
17 łabędź niemy Cygnus olor 2009, 2010, 2011, 2012, całorocznie
18 mazurek Passer montanus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
19 mewa siwa (d. mewa pospolita) Larus canus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
20 mewa śmieszka Larus ridibundus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
21 mewa srebrzysta Larus argentatus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
22 modraszka Parus caeruleus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
23 pełzacz leśny Certhia familiaris 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
24 pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
25 pustułka Falco tinnunculus 2011, 2012, 2014, całorocznie
26 rudzik Erithacus rubecula 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
27 sójka Garrulus glandarius 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
28 sroka Pica pica 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
29 wrona siwa Corvus cornix 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
30 zięba Fringilla coelebs 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie
31 czernica Aythya fuligula 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, jesień, wiosna
32 czapla siwa Ardea cinerea 2009, 2010 jesień
33 czapla biała Ardea alba 2011 wiosna
34 krętogłów Jynx torquilla 2013, wiosna
35 droździk Turdus iliacus 2013, wiosna
36 pokląskwa Saxicola rubetra 2013, wiosna
37 trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 2012, wiosna
38 raniuszek Aegithalos caudatus 2010, 2012, jesień, zima
39 zimorodek Alcedo atthis 2008, 2010, 2013, 2014, jesień
40 mysikrólik Regulus regulus 2011, 2012, 2013 wiosna
41 drozd śpiewak Turdus philomelos 2012, 2013, 2014 wiosna
42 grzywacz Columba palumbus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, wiosna-jesień
43 kapturka Sylvia atricapilla 2011, 2012, 2013, 2014, wiosna-jesień
44 kokoszka Gallinula chloropus 2008, 2010, 2012, wiosna-jesień
45 łyska Fulica atra 2008, 2009, 2012, 2014, wiosna-jesień
46 kopciuszek Phoenicurus ochruros 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
47 kormoran Phalacrocorax carbo 2010, 2012, wiosna-jesień
47 nurogęś Mergus merganser 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, wiosna-jesień
48 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 2011, 2013, wiosna-jesień
49 muchołówka szara Muscicapa striata 2013 wiosna-jesień
51 piegża Sylvia curruca 2013, wiosna-jesień
52 pleszka Phoenicurus ochruros 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
53 pierwiosnek Phylloscopus collybita 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, wiosna-jesień
54 pokrzewka ogrodowa Sylvia borin 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, całorocznie
55 czyż Carduelis spinus 2010, 2011, 2012, 2013, wiosna
56 rybitwa rzeczna Sterna hirundo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, wiosna-jesień
57 słowik szary Luscinia luscinia 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
58 słowik rdzawy Luscinia megarhynchos 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
59 szpak Sturnus vulgaris 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, wiosna-jesień
60 świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
61 wilga zwyczajna Oriolus oriolus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
62 zaganiacz
Hippolais icterina 2012, 2013, wiosna-jesień
63 jemiołuszka
Bombycilla garrulus 2010, 2012, 2013, zima
64 myszołów zwyczajny Buteo buteo 2010, 2011, 2012, 2013, zima
65 gil Pyrrhula pyrrhula 2010, 2013, zima
66 kawka soemmerringii Coloeus monedula soemmerringii 2009, 2010, 2011, 2012, zima
67 bocian czarny Ciconia nigra 2009, 2012, 2013, z wizytą: lato
68 cyranka Anas querquedula 2011 z wizytą: wiosna
69 gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca 2009 z wizytą: zima
70 kazarka rdzawa Tadorna ferruginea 2009 z wizytą: zima
71 mandarynka Aix galericulata 2010, 2011, 2013, 2014, z wizytą: zima
72 płaskonos Anas clypeata 2009, 2011 z wizytą: zima, wiosna
73 sołtys 2010 z wizytą:

Gatunki nie występujące w samym parku, a jedynie wokół niego:

74 jerzyk Apus apus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, wiosna-jesień
75 wróbel Passer domesticus 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, całorocznie