Raport z realizacji Projektu Przyroda Parku Skaryszewskiego w 2014 r.

Strona tytułowa

Strona tytułowa

W 2014 roku grupa badaczy różnych specjalności podjęła się zadania stworzenia aktualnego obrazu fauny, roślinności, warunków geologicznych, klimatycznych i społecznych Parku Skaryszewskiego. Inicjatywę Projektu zrodziły dyskusje na spotkaniach poświęconych planowanej rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego – otwartym w Urzędzie Miasta (8.01.2014 r.) i w pracowni firmy Ogród, Park, Krajobraz (30.01.2014 r.) – na zaproszenie Autorów projektu w/w rewaloryzacji. Po tych spotkaniach grono osób zainteresowanych Parkiem uznało potrzebę przeprowadzenia badań inwentaryzujących stan jego przyrody, m.in. pod kątem wykorzystania tej wiedzy w planowanej rewaloryzacji. Był to czas wzburzenia społecznego wywołanego degradacją przyrody Ogrodu Krasińskich spowodowaną sposobem przeprowadzenia niedawnej rewaloryzacji tamtego parku.

Badania – prowadzone samodzielnie i na zasadzie zaangażowania społecznego przez poszczególnych uczestników i ich zespoły miały służyć głównie zebraniu materiałów dla trzech celów:

1) stworzenia dokumentu aktualnego stanu tej przyrody i oczekiwań użytkowników wobec kształtu Parku;
2) sformułowania wskazań dla proekologicznych rozwiązań w utrzymaniu Parku i jego planowanej rewaloryzacji;
3) wykorzystania w popularyzacji służącej kształtowaniu wiedzy i kultury ekologicznej użytkowników Parku oraz szerzej dla mieszkańców i decydentów miasta.

Wyniki Projektu, powinny mieć też szersze zastosowanie – naukowe dla ekologii miasta i praktyczne – dla gospodarki zielenią miejską. Projekt ten ma wartość precedensową: jest to chyba pierwszy w kraju kompleksowy (chociaż nie całościowy) opis przyrody dużego śródmiejskiego parku.
Projekt nie jest formalnie przypisany żadnej instytucji, jest społecznym porozumieniem uczestników. Powstał z inicjatywy i jest koordynowany przez profesora Macieja Luniaka zoologa specjalizującego się w dziedzinie ekologii miasta. Uczestniczy w nim około 40 badaczy różnych specjalności, z których większość na co dzień pracuje naukowo w instytutach badawczych i na uczelniach.

Udostępniamy treść Raportu, który stanowi informację o w/w Projekcie oraz o wykonanych w jego ramach kompleksowych badaniach przyrodniczych i społecznych. Podstawą części sprawozdawczej Raportu są materiały dostarczone przez uczestników Projektu. Ogólna treść opracowania została przez nich zaakceptowana, jednak rozdziały i stwierdzenia oparte na wynikach badań specjalistycznych – mają charakter autorski. Autorzy ci dysponują pełnymi materiałami stanowiącymi podstawę przedstawionych w Raporcie, bardzo (!) skrótowo, relacji z ich badań. Pełne teksty opracowań autorskich mają ukazać się w planowanej zbiorczej publikacji.

Raport ma charakter wstępny – niektóre materiały nie zostały w jeszcze opracowane, również wnioski wymagają uszczegółowienia i pogłębionej dyskusji.

Poniżej udostępniamy raport w formie pliku .pdf. Treść Raportu może być udostępniana na zasadzie otwartego i bezpłatnego dostępu. (Licencja: CC BY-NC 3.0 PL (Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 PL)

Pobierz raport

 

Lista uczestników

Lista uczestników

Spis Treści

Spis Treści