gru 12 2014

Gągoł

malaui

Gągoł w parku Skaryszewskim

Stawy w parku Skaryszewskim i większa część jeziorka Kamionkowskiego zamarzły tak jakoś z początkiem grudnia. Na jeziorku zostały jednak całkiem spore niezamarznięte jeszcze fragmenty i tam zbierają się teraz kaczki i mewy oraz coraz to inni „goście”. Ostatnio takim wizytującym gościem był młody gągoł.

Gągoły to kaczki z nadrodziny grążyc. W Polsce występują nielicznie, ich lęgowiska znajdują się głównie na Pomorzu i Mazurach, ale zimą spotkać je można także w głębi kraju, gdyż zimują u nas populacje z Europy Północnej i Wschodniej.

Ten gągoł zaciekle nurkował w poszukiwaniu małych rybek i małży. Gągoły nurkują do 4 metrów głębokości i żywią się głównie pokarmem zwierzęcym.

Ponieważ to pierwsze nasze bliskie spotkanie z gągołem w parku Skaryszewskim, zostaje wpisany na Listę gatunkową  :)

To najprawdopodobniej młody osobnik, gdyż nie ma bardzo jasnego oka

Gągoł, śmieszka i łyska w parku Skaryszewskim

…i poleciał - gągoł

 


wrz 28 2014

Łyska na gościnnych występach

malaui

Łyska zaobrączkowana na Kępie Potockiej obserwowana w parku Skaryszewskim

Łyskę na jeziorku Kamionkowskim można spotkać prawie zawsze, szczególnie jeśli się pozna jej ulubione miejsca. I prawie zawsze jest to jedna, jedyna łyska. Tego lata w czerwcu natomiast, niespodziewanie na jeziorku pojawiła się druga, zupełnie nowa łyska, zdobna w dużą białą obrożę na szyi z numerem R76. Ptaki obrączkuje się w celu poznania ich życia i tras przemieszczania, na ogół zakładane są obrączki na nogi, a niekiedy na szyje – te łatwiej jest odczytać, szczególnie z większej odległości. Wszystkie numery wprowadzane są do bazy danych Polring  prowadzonej przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku, gdzie każdy może wprowadzić swoją obserwację i sprawdzić „koleje losu” spotkanego zaobrączkowanego ptaka.

I tak okazało się, że „R76” został zaobrączkowany na warszawskiej Kępie Potockiej w grudniu 2013 będąc jeszcze młodym ptakiem w pierwszym roku życia. Na tejże Kępie do kwietnia obserwowany był bardzo często – wpisy w bazie są niemal co kilka dni aż do kwietnia. Od 9 kwietnia (ostatnia obserwacja na Kępie) R76 znika! I pojawia się dopiero 6 czerwca… w parku Skaryszewskim :) Ale nie zabawił tu długo, już 11 czerwca był z powrotem na Kępie Potockiej i wszystko wskazuje na to, że nadal tam pozostaje – choć ostatnia obserwacja jest z 1 września.

Tak więc żoliborska łyska na 2 miesiące wybrała się zwiedzać świat, lecz najwyraźniej najbardziej odpowiada jej Kępa Potocka :)

PS Nie wiadomo, czy R76 to samczyk czy samiczka, gdyż obie płcie u łysek wyglądają jednakowo.

R76 zwiedza świat

A to „nasza” łyska, skaryszewska ;)

Łyska (Fulica atra)


mar 25 2014

Wiosna na wodzie

malaui

Karolinka – kaczka północnoamerykańska, do Polski sprowadzona jako kaczka ozdobna

W tym tygodniu na stawach parku Skaryszewskiego i jeziorku Kamionkowskim obserwować można kilka rzadziej tu spotykanych ptaków wodnych. Kaczki krzyżówki porozchodziły się po całym parku w poszukiwaniu miejsc gniazdowania, wrócił natomiast samczyk karolinki, który przebywał na stawach (razem z gęsią zbożową) od października, aż do całkowitego zamarznięcia stawów, a potem oboje najprawdopodobniej przenieśli się do Łazienek. Dalsze losy gęsi nie są mi znane, ale karolinka wróciła w poprzednie miejsce. Samczyk pływa sam, samiczki z nim nie widać.

Patrolowanie stawów rozpoczęły również nurogęsi, a także kilka czernic, które do tej pory najpewniej można było spotkać późną jesienią. Być może w drodze do jakiegoś innego miejsca zatrzymała się na jeden dzień także samica gągoła.

Spotykana zaś od kilku dni łyska być może zostanie na dłużej i będzie chciała tu właśnie założyć gniazdo.

Czernice zwane też kaczkami czubatymi lub czarnoczubymi

Tracz nurogęś

Łyska – ptak z rodziny chruścieli

 


sie 14 2012

Pechowa 13-tka, czyli sprzeciwiamy się polowaniom na ptaki

malaui
Krzyżówka i małe kaczuszki

Krzyżówka i małe kaczuszki

W czasie, gdy jedni wraz z dziećmi karmią kaczuszki w parku, inni wyruszają ze strzelbą, aby te kaczuszki zabić. Nie tylko kaczuszki – jest ich 13 gatunków, pechowa trzynastka ptaków „łownych”. Już jutro, 15 sierpnia rozpoczyna się w Polsce sezon łowiecki, a więc od jutra myśliwym wolno będzie zabijać krzyżówki, czernice, głowienki i cyraneczki, a niedługo później na łyski, grzywacze, gęsi zbożowe, białoczelne, gęgawy, bażanty, jarząbki, kuropatwy i słonki*). Jak co roku, zginą ich dziesiątki tysięcy. Dlaczego? No wyłącznie dla przyjemności zabicia zwierzęcia. W dodatku dzieje się to wbrew zasadom, które Polskę obowiązują, gdyż w artykule 7 ustęp 4 dyrektywy ptasiej zapisano, że: „Państwa Członkowskie sprawdzają w szczególności, czy na gatunki, do których stosuje się prawo łowieckie, nie są organizowane polowania w okresie wychowu młodych ani w czasie trwania poszczególnych faz reprodukcji”. W art. 5 lit. d dyrektywa zakazuje umyślnego płoszenia ptaków, szczególnie w okresie lęgowym, jeśli może to zaszkodzić ich ochronie. O tym, że sezon lęgowy i okres wychowu młodych jeszcze trwa wie każdy, kto choć trochę obserwuje przyrodę.

W parku spotkać można kilka zagrożonych przez myśliwych gatunków: przez cały rok przebywa tu pokaźne stadko krzyżówek, jesienią na jeziorku Kamionkowskim „stacjonują” czernice, latem gniazda zakładają grzywacze, zaglądają tu łyski, a raz nawet zabłądziła słonka. Cieszmy się ich obecnością w parku, gdyż od jutra każdy z nich może stać się ofiarą „sportowej” pasji zabijania.

*) szczegóły w komentarzach

Dlaczego ktoś chce strzelać do grzywaczy?

Dlaczego ktoś chce strzelać do grzywaczy?

W 2008 roku łyska założyła gniazdo w parku Skaryszewskim

W 2008 roku łyska założyła gniazdo w parku Skaryszewskim

Kaczki krzyżówki

Kaczki krzyżówki

Czernica w parku Skaryszewskim

Czernica w parku Skaryszewskim

Plakat akcji Kaczki dla dzieci, czy dla myśliwych?

Plakat akcji Kaczki dla dzieci, czy dla myśliwych?


cze 29 2009

Wycinka trzcin w sezonie lęgowym ptaków!

malaui

Od piątku trwa osobliwe „czyszczenie” kanałku pomiędzy parkiem Skaryszewskim a parkiem Stanisława Augusta: Spółka Wodna wycina porastające brzegi kanałku trzciny i szuwary niezważając na to, że trwa okres lęgowy! Porośnięte brzegi kanałku oraz oczka wodnego naprzeciw stadniny koni to miejsca, w których w ubiegłych latach gniazdowały np., kokoszka (inaczej kurka wodna, objęta ścisłą ochroną gatunkową!) i łyska, wyprowadzając młode mniej więcej w lipcu, a nie dalej jak w ubiegłym tygodniu żerował niezwykle rzadki bocian czarny. Naprawdę nie rozumiemy czym kieruje się administracja terenu zrządzając wycinkę akurat w takim terminie – podjęliśmy interwencję i czekamy na reakcję.

Dołączam kilka zdjęć z ubiegłych lat (kiedy trzciny nie były wycięte).